سوالات متداول
آقای دکتر عمل بینی درد دارد؟
یکی از نگرانی بسیاری از افرادی که قصد انجام جراحی بینی دارد دقیقا درد بعد از جراحی بینی است که باید بگوییم حقیقتا چنین چیزی نیست و افراد نباید نگران درد بعد از عمل باشند چون اصلا درد ندارد.
آیا آبریزش بینی بعد از جراحی بینی طبیعی است؟
از عوارض شایع بعد از جراحی زیبایی بینی آبریزش بینی است که این عارضه بسیار کوتاه مدته و نهایتا بعد از یکی دو ماه بعد از عمل بینی از بین میرود و جای نگرانی ندارد.
چه مدت قبل از عمل بینی باید مصرف آسپرین را قطع کنم؟
از آنجایی که آسپرین موجب رقیق تر شدن خون می شود بهتر است از یک هفته قبل از جراحی بینی مصرف آن طبق نظر پزشک قطع شود.
چه مدت قبل از عمل بینی باید مصرف آسپرین را قطع کنم؟
از آنجایی که آسپرین موجب رقیق تر شدن خون می شود بهتر است از یک هفته قبل از جراحی بینی مصرف آن طبق نظر پزشک قطع شود.