افتادگی پلک از جمله مهم ترین مشکلاتی است که تا حد قابل توجهی می تواند از زیبایی افراد بکاهد. این عارضه چه در خانم ها و چه در آقایان موجب می شود که...