جراحی آندوسکوپی سینوس
جراحی آندوسکوپی سینوس در کرج

جراحی آندوسکوپی سینوس در کرج

جراحی آندوسکوپی سینوس سینوس ها، فضاهای موجود در استخوان های گونه، پیشانی و عمق بینی هستند که در حالت طبیعی با هوا پر شده اند. هر سینوس منفذ و دهانه...

Call Now Buttonتماس با دکتر نبی پور