عمل جراحی زیبایی گوش یا اتوپلاستی چیست؟، در جراحی زیبایی گوش فرد می تواند شکل ظاهری گوش خود را اصلاح کند و این کار تاثیر به سزایی در ظاهر فرد داشته